dr inż. Adam Strużyk

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: inżynieria rolnicza

Zainteresowania naukowe:
Technologie produkcji i przetwórstwa biomasy rolniczej, ocena jakości produktów zbieranych kombajnem do okopowych, wyposażenie techniczne budynków inwentarskich, technika w uprawach sadowniczych, grafika komputerowa w zastosowaniach inżynierskich.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |